Tävlingsregler klädsel

Under uppbyggnadSvenska danssportförbundet (DSF)

Reglemente Svenska danssportsförbundet (Klädsel sidan 6, avsnitt T10)

https://www.danssport.se/globalassets/svenska-danssportforbundet/dokument/reglementen/reglemente-tiodans-2020-06-17.pdf 


Här är klasserna indelade i E-, D-, C-, B- och A-klass, där A-klass är den högsta. Här kan man tävla i par (kille + tjej), duo (kille + kille eller tjej + tjej) eller i solo.
Klädbestämmelserna är satta både efter ålder och vilken klass dansaren tillhör. Åldersuppdelningen ser ut såhär:

Barn t.o.m. 12 år (kallas internationellt Juvenile)
Junior fr.o.m. 13 år t.o.m. 15 år
Youth fr.o.m. 16 år t.o.m. 18 år
Adult fr.o.m. 19 år
Senior fr.o.m. 35 år, yngsta i paret eller duon minst 30 år


Generella begränsningar

Kvinnliga dansare
- Tanga- och stringtrosor är inte tillåtna.
- Hudfärgade trosor är inte tillåtna.
- Brösten måste vara täckta. Avståndet mellan BH-kuporna måste vara mindre än 5 cm.
- HL (höftlinjen, se bilaga 2) ska bilda en rak horisontell linje, hela bakdelen ska vara täckt.
- Avståndet på sidan mellan HL och TL (troslinjen, se bilaga 2) måste vara mer än 5 cm.

Kvinnliga och manliga dansare
- IO (intimområdet, se bilaga 2) måste täckas av icke transparent material eller transparenta material som fodras med icke transparent material. Om hudfärgat material används måste det vara täckt av dekorationer.
- Upprullade ärmar är inte tillåtna.Reglemente Swedish dance league

https://swedishdanceleague.se/wp-content/uploads/2021/03/Boken-for-Tavlande-202101201.pdf